Η φάση του Κρόνου και του Πλούτωνα

Ο Κρόνος είναι 0 μοίρες προς τον Πλούτωνα

Αυτή η κατάσταση μερικές φορές ονομάζεται μαγική κατάσταση. Είναι καλοί στη χρήση των γνώσεων των φυσικών επιστημών, στην εύρεση καλύτερων και αποδοτικότερων μεθόδων και στη χρήση των πόρων και της δύναμής τους στο περιβάλλον. Είναι αυστηροί και μυστηριώδεις στα σχέδια και τη δουλειά τους. Αν αυτή η ενότητα παγιδευτεί, θα υπόκεινται σε μυστηριώδεις εχθρούς ή εγωιστικά κίνητρα και επιθυμίες για εξουσία.

Ο Κρόνος είναι στους 60 βαθμούς προς τον Πλούτωνα

Αυτή η πτυχή δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να οργανώνουν και να ελέγχουν τη θέληση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να μετενσαρκωθούν μέσα από αυτοπειθαρχία και σκληρή δουλειά. Αυτός ο διαχωρισμός φάσης μπορεί επίσης να φέρει ταλέντο στη φυσική και τα μαθηματικά. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι μόνο φιλόδοξοι, αλλά και σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη και τη δύναμή τους με ακρίβεια και ευφυή τρόπο.

Ο Κρόνος είναι σε 90 μοίρες προς τον Πλούτωνα

Οι άνθρωποι με αυτό το είδος διαχωρισμού συχνά πιστεύουν ότι αναλαμβάνουν το βάρος των άλλων. Οι μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία τους έχουν κάνει να αισθάνονται απογοητευμένοι και επιβαρυμένοι. Μερικοί βαθιές και μυστηριώδεις παράγοντες εμποδίζουν την απόδοσή τους. Αυτές οι εκδηλώσεις σχετίζονται με τους αστερισμούς και τα σπίτια που επηρεάζονται από τον Κρόνο και τον Πλούτωνα. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν την τάση να συνωμοτούν και να συνωμοτούν, μπορεί να είναι θύματα ή σχεδιαστές. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτοί οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν μυστηριώδη δύναμη για να επιτύχουν τους στόχους τους, οπότε μπορεί να γίνουν θύματα ή καινοτόμοι.

Ο Κρόνος είναι 120° μέχρι τον Πλούτωνα

Αυτό το είδος του ατόμου έχει ισχυρή θέληση και θα εργαστεί σκληρά προς το στόχο ανεξάρτητα από τα πάντα. Επειδή αυτή η τάση συνοδεύεται από οργανωτικά ταλέντα, μπορούν να γίνουν ηγέτες και άνθρωποι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση. Η δουλειά τους είναι σταθερή και σταθερή, έτσι ώστε αυτοί και οι άλλοι να μπορούν να λάβουν μια ενδελεχή και ακλόνητη αλλαγή. Συνήθως έχουν μια ιδιαίτερη αίσθηση αποστολής και μοιρολασμού, η οποία τους κάνει να οδηγούν τους εαυτούς τους για να επιτύχουν τους στόχους τους. Αυτή είναι μια από τις πιο βαθιές και εσωτερικές πτυχές.

Ο Κρόνος είναι 180° από τον Πλούτωνα

Αυτή η αντίθεση ρυθμίζεται από τη μοίρα, και θα έχει μια ατυχή μοίρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν αυτοί που καταπιέζουν και κακοποιούν τους ανθρώπους, ή θα γίνουν θύματα αυτών των πράξεων. Αυτό συμβαίνει επειδή το υπόβαθρο και η μοίρα τους έχουν φέρει πολλές δυσκολίες που δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτό θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του και θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Η αυτοέκφραση και η αυτοανάπτυξη αυτών των ανθρώπων θα αναστέλλονται, και το αντίθετο άτομο πρέπει να αναγεννηθεί μέσα από σκληρή δουλειά και πρακτική.